Search Results: neoliberal (91)

Faruk Sevim Son bir yılda işçi sınıfı çeşitli saldırıların hedefi oldu. Bu saldırılar, taşeronlaştırma, işsizlik,…

Ferda Keskin Dr. Frederick Frankenstein: Şimdi, bana verdiğin o beyin var ya, Hans Delbruck’un beyni…