Search Results: statüko (35)

Gülsüm Kav Türkiye’de kadınlar, modern toplumun gereği olan şartlara uyum gösteriyor, dışarı çıkmak, eğitim almak,…

Baha Coşkun Birinci Dünya Savaşı, enerji ve petrol savaşıdır da. Bu savaşın görece genç Alman…