Yazar: Yaprak Zihnioğlu

Yaprak Zihnioğlu Bu topraklarda kadınların kurtuluşu için mücadele eden yeni Feminist hareketin otuzuncu yılındayız. Aralık 1981’de çoğu sosyalist olan kadınların “Artık yeter! Erkek egemenliğine son!” isyanıyla başlayan feminist hareketin mücadelesi yaşamın her alanında etkili oldu. Türkiye’de feminist hareket bir başkaldırıdır. Erkek egemen sisteme, cinsiyet hiyerarşisine, cinsiyet imtiyazlarına, ırkçılığa, ayrımcılığa, tüm ezilme biçimlerine ve bütün bunların altında yatan kapitalizme bir isyandır. Bu isyan feminizmin temel tezlerini benimsedi ve feminist hareket sisteme muhalefetin en radikal biçimlerini de içledi ve yaşama geçirdi.

Read More