Search Results: manipüle etme (14)

Eli Haligua 15 Haziran günü  bir kez daha aşırı yoğun polis şiddetine mağruz kalan kitle,…