Search Results: Mahkeme kararı (47)

“Komplo algısına yaslanarak konunun toplumsal ve siyasî yönlerini gömmek en büyük gaflet olur” Toplumun…

M. Şeref Özsoy Orhan Veli, 29 Şubat 1941 tarihinde Sait Faik’e şu mektubu yazar Ankara’dan:…