Search Results: Soğuk Savaş (49)

Devrim tarihi
0

19 Temmuz 1870: Bonaparte hanedanlığı sürekliliğini sağlamak için Prusya’ya savaş ilan ediyor. 19-23 Temmuz: Marx,…

1 3 4 5