Search Results: Kırım Harbi (16)

Atilla Dirim “… Lykia’lılara gelince, Harpagos ordusu Xanthos ovasına indiği zaman, onlar da karşı…