Yazar: Özden Dönmez

Özden Dönmez İki aydan kısa sürede Kuzey Afrika’da iki ülkede devrim oldu. Tunus’ta Bin Ali 28 günde, Mısır’da Mübarek 18 günde devrildi. Bu yazı yazılırken Libya’da üçüncüsü yaşanıyor. Ortadoğu devrim ateşiyle yanıyor. Tunus’ta hareket kimsenin beklemediği bir anda ve kimsenin ön görmediği bir biçimde başladı. Mısır’da da hareket aynı şekilde gelişti. Bu iki ülkede de diğer Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi doğru dürüst siyasî partiler yok, işçi sınıfının bağımsız örgütleri, devletten bağımsız sendikalar yok. Ama sanıldığının aksine, hareketin önceden planlanmadan başlamasının nedeni bu değil.

Read More

Özden Dönmez Ulusal sorun Marksizm’in en önemli gündem ve tartışmalarından biri olmuştur. Marksistler, ezilen ulusların kendi geleceklerine kendi iradeleri ile karar verme hakkına, bu karar ayrılık yönünde ortaya çıkacak bile olsa, ‘hiçbir ön koşul ileri sürmeksizin’ saygı duyar ve ezilen ulusun özgür iradesi sonucu vardığı kararın hayata geçirilmesi için mücadele eder. Lenin, Marksistlerin ezilen ulusların kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duymasını kadınların boşanma hakkına saygı duymaya benzetir. Bu hakka saygı duymak elbette herkesi boşamaya çalışmak anlamına gelmez. Farklı ulusların “eşit haklılık temelinde gönüllü birliği”nin sağlanması isteniyorsa, ezilen ulusun “ayrılma hakkı” da dahil olmak üzere kaderini kendi iradesiyle belirleme hakkına…

Read More