Search Results: kitap (287)

M. Şeref Özsoy Yıl 1935, Kuleli Askerî Lisesi yeni mezunlarını vermek üzeredir. Sınavlar bittikten sonra…

Turgay Fişekçi Nâzım Hikmet’in Türkiye’de geçen günlerinin önemli bir bölümü yargılamalarla geçmiştir. Bu yargılamaların bir…

Bu yıl Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevaplaması isteğiyle verilen bir Meclis önergesinde şu sorular soruldu:…