Search Results: ekonomik güç dengeleri (15)

F. Levent Şensever “Dünyanın ekseni kayıyor mu?” son dönemlerin popüler bir sorusu. Çeşitli kesimlerin verdiği…

Nihat Kentel Uluslararası pazarlar, 2008-2009 malî krizinden bu yana garip ve oldukça yeni bir hastalığın…

Nihat Kentel Dünya’da daralan temiz hava ve su kaynaklarına erişmenin maliyeti, toplam nüfusa oranı gittikçe…