Search Results: cinsel tercih (20)

Bülent Somay “Ayrımcılık” kelimesini kullandığımızda, daha baştan bir açmazla karşılaşırız: “Fark” zaten varolan, aslında varolmasında…

Berna Tezcan – Özden Dönmez Toplumun kadınlar ve erkekler olarak bizden beklediği roller ve davranışlar…

Cemal Yardımcı Soyut kavramların belki tamamı içinde çelişkiler barındırır. Sonu gelmez bir sorgulamaya tabi tutulmalarının,…