Search Results: bilimin dili (20)

Ahmet Eken Her ne kadar okundukları ve dikkate alındıkları konusunda ciddi endişelerim varsa da, son…

Tim Flannery The Weather Makers (İklim Yapıcılar) adlı kitabımı 2005 yılında yazdığımda, iklim değişikliği biliminin…