Browsing: Çok dillilik böler mi demokratikleştirir mi?