Search Results: yerleşik hayat (31)

Behçet Çelik  İnsanların öldürülmesi en büyük suç olarak görülür. Bir hayata son vermek çoğu kez…

Can Irmak Özinanır  Kapitalist toplumdan sosyalizme nasıl mı geçeceğiz? Cevabı çok basit. Biliyorsunuz, içinde yaşadığımız…

Nihat Kentel  1970’li yıllarda krize giren Fordist işletme ve sermaye birikimi anlayışında devlet, dengeleyici, talep…

Behçet Çelik Şehir, edebiyat yapıtlarında sadece anlatıcının/kahramanın yaşadığı yer, olayların geçtiği mekân olarak değerlendirilebilecek bir…

Ömer Madra ‘Wall Street’i İşgal Edelim’ eylemi, Eylül’ün 17’sinde New York şehrinin finans merkezinin hemen…