Search Results: ekonomik rant (81)

Şenol Karakaş Seçenlerle seçilenler arasında nasıl bir ilişkinin kurgulandığı, seçimlerin ardından seçilenlerin hangi mekanizmalarla denetleneceği…

Meltem Oral Son yıllarda kölelik, 19. yüzyılın ortalarındaki Amerikan İç Savaşı ve 1960’lardaki sivil haklar…

Hasan Mahamdallie Karayiplerde bulunan ve aynı zamanda Dominik Cumhuriyeti olarak da bilinen Santo Domingo Cumhuriyeti…