Browsing: Sosyalizm tartışmaları

Besim F. Dellaloğlu György Lukacs 1956’da Macaristan’da İmre Nagy hükümetinin Kültür Bakanı’dır. Sovyetler Macaristan’ı işgal…

Bülent Somay Gerçeklik, ona inanmaktan vazgeçtiğiniz zaman bile ortadan kaybolmayı reddeden şeydir. Philip K. Dick…

Sinan Özbek Kurulu düzene karşı isyan edilip edilmeyeceği sorusu hiç de yeni bir soru değil.…

Hüseyin Çakır Türkiye’de geleneksel sol, ulusalcılık/milliyetçilik ile işçi sınıfı enternasyonalizmi arasındaki keskin çelişki ile karşı…