Yazar: jeff

Amerikan Deniz Piyadeleri Komutanı Robert Neller 2017’nin son günlerinde “Umarım yanılıyorumdur, ancak savaş yaklaşıyor” diyerek Amerikan denizcilerinin savaşa hazır olması gerektiğini söyledi. Neller, gelecek çatışmanın odak noktasının Pasifik ve Rusya olmasını beklediğini ifade etti. Neller’ın bu açıklaması tamamen dayanaksız değildi. Bu açıklamayı yapmasından birkaç gün önce, 18 Aralık’ta Amerika, Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’ni açıkladı. Amerika’da ulusal güvenlik strateji belgeleri kanun değil, ancak Afganistan ve Irak işgallerini hatırlayanlar, Bush’un 2002 ulusal güvenlik stratejisi belgesinin bu işgallerin habercisi olduğunu da hatırlayacaktır. Trump’ın Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi’nin odak noktasını, ülkenin giderek zayıflayan ekonomik gücünü telafi etmek için Amerika’nın yeniden güçlendirilmesi ve dünya üzerindeki…

Read More

Yunanistan’da sol parti Syriza Ocak 2015’te, Troyka’ya –Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu– karşı koyacağını, ülkedeki borç krizinden kurtulmayı sağlayacağını ve Yunan halkına büyük sıkıntı veren kemer sıkma politikalarına son vereceğini vaat ederek iktidara geldi. Böylece başlayan beş aylık dramatik müzakereler Yunan halkının, Troyka’nın önerdiği anlaşmaya “Oxi” (Hayır) demesiyle sonuçlandı. Ancak bu tarihî cevabın karşısında Syrizalı Başbakan Alexis Çipras, kredi verenlerle masaya oturarak ülkeyi daha kapsamlı kemer sıkma politikalarına ve artan sayıda özelleştirmeye teslim eden üçüncü bir memorandum imzaladı. Çipras’ın bu teslimiyetini bir diğeri izledi: Memorandumun koşullarını yerine getirmek için iktidarda kalmaya karar verdi. Pek çokları için Syriza’nın…

Read More

Türkiye günümüzde dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumunda. Çoğunluğu “geçici koruma” kapsamında olan 3,2 milyon civarındaki Suriyeli mültecinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (BMMYK) kayıt yaptırmış ve çoğunluğu Afganistan, Irak, İran, Somali ve diğer ülkelerde gelen yaklaşık 350 bin “uluslararası koruma” altında mülteci var. Halen herhangi bir korumadan faydalanmayan ve kayıt dışı yaşayan mültecilerle birlikte Türkiye’deki mülteci nüfusu çoktan 3,5 milyonu geçmiş vaziyette. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti Türkiye’ye sığınan mültecilere bazı temel hakları tanıyan temel bir kanunu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nu (Kanun No. 6458, Kabul Tarihi: 4/4/2013) ilk kez 2013’te kabul etti ve 2014’te yürürlüğe koydu.…

Read More