Search Results: zihinsel temsil (17)

Cemal Yardımcı Soyut kavramların belki tamamı içinde çelişkiler barındırır. Sonu gelmez bir sorgulamaya tabi tutulmalarının,…

Ferda Keskin Dr. Frederick Frankenstein: Şimdi, bana verdiğin o beyin var ya, Hans Delbruck’un beyni…