Search Results: retorik kavramlar (3)

Ahmet Eken Her ne kadar okundukları ve dikkate alındıkları konusunda ciddi endişelerim varsa da, son…