Search Results: kapitalist ülkeler (109)

Nihat Kentel Uluslararası pazarlar, 2008-2009 malî krizinden bu yana garip ve oldukça yeni bir hastalığın…