Search Results: idam ettirmek (3)

Nihat Kentel  1970’li yıllarda krize giren Fordist işletme ve sermaye birikimi anlayışında devlet, dengeleyici, talep…