Search Results: feodal toprak ağaları (4)

Ozan Tekin “İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır.” ~Birinci Enternasyonal Tüzüğü, 1867 Karl Marx, felsefeyle…

Marx ve odun toplama hakkı  “İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır.” ~Birinci Enternasyonal Tüzüğü, 1867…