Search Results: bahar eylemleri (22)

Ebra Usta Modern devlet, bireyi var olan sisteminin devamının bir parçası ve hatta mümkünse devamlılığını…