Search Results: Is This Really the End of Neoliberalism (2)

Artı değerin emilmesi, kapitalizm için giderek artan bir problem yaratmaktadır. 1750’de dünyadaki toplam ürün ve…