Search Results: özgürlüklerden yana (7)

Turgut Tarhanlı Yeni anayasa ama nasıl bir ‘yeni’ anayasa? Bu soru, mevcut anayasa ile yüzleşmeden…

“Sol” deyince Türkiye nüfusunun aklına ne gelir? Önce CHP gelir. Önemli bir kesimin aklına başka…

Bülent Somay “Ayrımcılık” kelimesini kullandığımızda, daha baştan bir açmazla karşılaşırız: “Fark” zaten varolan, aslında varolmasında…