Türkiye’de Kavgam

0

Rıfat N. Bali

 

Türkiye’de milliyetçilerin el kitaplarından biri Adolf Hitler’in Kavgam‘ı olmuştur. 1940 ile 2000 yılları arasında Kavgam otuz kez yayımlandı. Kavgam‘ın yayınlanış seyri de Türkiye’nin siyasî istikrarı ile doğrudan ilgilidir. Kavgam‘ın yayımlanması, Nasyonal Sosyalist görüşten etkilenen Turancı düşüncenin egemen olduğu II. Dünya Savaşı yıllarında başladı ve kitap, 1940-1945 arasında iki kez yayımlandı. Türkiye’de milliyetçi ve aşırı sağın kuvvetlendiği 1961-1980 döneminde on dokuz kez yayımlandı. Kavgam Türkiye’ de milliyetçi ve aşırı sağın itibar ettiği neredeyse her mevsimlik bir “el kitabı”dır; İslamî kesimdeki antisemitizmin oluşmasında Protokoller ne kadar önemli bir etkense, milliyetçi kesimdeki antisemitizmde de Kavgam da bir o kadar etkili olmuştur.

 

Yan sayfada yer alan Kavgam bibliyografyasındaki Komünistler ve Beynelmilel Yahudi kitabı ise Kavgam’ın içinde yer alan ve komünistler ile Yahudileri konu eden kısımların milliyetçi çevreler için “çekici” bir başlık altında kitaplaştırılması ile türetilen Türkiye’ye özgü bir kitaptır. Başlığın çekiciliği, 1960’lı ve 70’li yılların Türkiyesi’nde milliyetçi sağın ve İslamcıların gözünde “Komünist” ve “Beynelmilel Yahudi”nin iki “azılı düşman”ı temsil etmesinden ileri gelmekteydi. Hitler ve Nasyonal Sosyalist ideoloji Türkiye’de aşırı sağa daima cazip geldi. Nitekim Kavgam‘ın yanı sıra Goebbels’in Savaş Notları (Milli

Hareket Yayınları, İstanbul 1968) ve Siyasî Vasiyetim (Ötüken Yayınları, İstanbul 1968), Adolf Hitler’in Tek Kurtuluş Yolu (Altay Yayınları, İstanbul 1970), Gottfried Feder’in Nazi Partisi Programı (Milli Hareket Yayınları, İstanbul 1971) gibi Nasyonal Sosyalist ideolojiyi savunan başka kitaplar da yayımlandı.

 

Kavgam‘ın milliyetçiler arasında el kitabı olduğunun bir kanıtı, dönemin MHP Genel Sekreteri Yaşar Okuyan’ın parti içi için hazırladığı bir yayında Kavgam‘dan alıntılar yapmasıdır. 1 Türk milliyetçiliğinin kökü olan Türkçülük akımının İkinci Dünya Savaşı yıllarında doğması Nazi etkisine bağlanabilirse de, Kavgam’ın 1970’li yıllarda bir başucu kitabı olarak Türk milliyetçileri tarafından benimsenmesi, Adolf Hitler’in antikomünist

bir lider olması ve Rusya’ya savaş açmış olması ile açıklanabilir. “Kızıllar geliyor” paranoyasının ve şiddetli bir komünizm düşmanlığının Türkiye’de geçerli olduğu 1970’li

yıllarda komünizm, Yahudilikle eşleştirildi. Buna kanıt olarak da Karl Marx’ın Yahudi oluşu ve Bolşevik Devrimi’nin Yahudi kökenli Ruslar tarafından yapılması gösteriliyordu. Kavgam kitabında ileri sürülen antisemit iddiaların tümü milliyetçi kesim tarafından büyük bir hevesle benimsendi ve sürekli bu yönde tahrikçi yayımlar yapıldı.

 

Türk milliyetçiliğinin bayraktarlığını yapan MHP ile ilgili bir doktora tezinde mülakat yapılan kişilerin %85’inin “antisiyonist, antimasonik ve yahut antiateist nitelikli” bir veya birkaç kitap okudukları tespit edildi. 2 Mülakat yapılanların en çok etkilendikleri yazarlar arasında, Siyon Önderlerinin Protokoller‘nin yayıncısı olan ve İslamî yanı daha ağır basan milliyetçi Mücadele Birliği’nin dergisi Yeniden Millî Mücadele’nin yazarlarından Kemal Yaman ile Cevat Rıfat Atilhan da var. Gençlik yıllarında Mücadele Birliği üyesi olan gazeteci Taha Akyol, milliyetçi sağ kesimde komünizmin bir Yahudi doktrini olarak algılanışının ne kadar yaygın olduğunu anılarında şöyle anlatır:

 

“Saatlerce atılan nutuklarda, aslında hepsi 15-20’yi geçmeyen bu klişelerden biri hâlâ hatırımdadır:

‘Yahudiler Bolşevik devrimini yapınca Çarın sarayına Tevrat’tan bir ayet yazdılar: ‘Bu gece Kral Baltazar köleleri tarafından öldürüldü!’

Yahudi kökenli Bolşeviklerin isim listelerinden başka, Bolşevizmin bir Yahudi oyunu olduğunun kanıtlarından biri de işte bu ‘Kral Baltazar’dı.

Sormuştum, ‘Hangi kitapta yazıyor bu?’

Buz gibi bir hava!

‘Bize inanmıyor musun?’

Yine sormuştum: Bolşevizm Yahudi hareketi ise, Bolşevizm’e karşı olan Menşevik hareket içinde de Yahudiler vardı?!

Bu itirazıma da cevapları hazırdı:

‘İki Yahudi grubunun iç kavgası… Hangisi kazansa Rusya’ya Yahudi hakim olacaktı!”‘ 3

 

MHP tabanında Kavgam‘ın hâlen “el kitabı” güncelliğini koruduğunu, 1999 yılında Erciyes’in Teker Yaylası’nda yapılan parti kurultayında da gördük. Kurultay boyunca Kavgam kitabı

sürekli satıldı. 4

 

Notlar:

1 T.C. Ankara, Çankırı, Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı,

İddianame (MHP ve Ülkücü Kuruluşlar), Ankara 1981, s. 191 ve 553.

2 Mustafa Çalık, MHP hareketi kaynakları ve gelişimi 1965-1980, Cedit Neşriyat,

Ankara 1995, s. 123-124.

3 Taha Akyol, Hayat Yolunda Gençler için Anılar ve Öneriler, Milliyet Yayınları, İstanbul 1997, 2. Baskı, s. 29.

4 Deniz Som, “Dağdaki MHP’liler”, Cumhuriyet, 3 Ağustos 1999.

 

Bu yazı Rıfat N Bali’nin Musa’nın Evlatları, Cumhuriyet’in Yurttaşları kitabından (İletişim, 2001) alınmıştır.

Kavgam Bibliyografyası

 

Yılı Kitap Başlığı Yayınevi

 

1940 Kavgam Muallim Ahmet Halit Kitabevi

1941 Kavgam (2. Baskı) Muallim Ahmet Halit Kitabevi

1963 Komünistler ve Beynelmilel Yahudi Abdullah Işıklar

1966 Kavgam Nasyonal Sosyalist Hareket Kağan Kitabevi

(2. Kitap)

1966 Kavgam Nasyonal Sosyalizm (3. Kitap) Kağan Kitabevi

1966 Kavgam Nasyonal Sosyalist Hareket Kağan Kitabevi

(2. Kitap, 2. Baskı)

1966 Kavgam (3. ve 4. Kitab) Kağan Kitabevi

1968 Kavgam Nasyonal Sosyalizm Kağan Kitabevi

(1. Kitab, 3. Baskı)

1968 (?) Kavgam (1. Kitap, 2. Baskı) Kağan Kitabevi

1968 Kavgam Nasyonal Sosyalizm Kağan Kitabevi

(3. Baskı)

1969 Kavgam Nasyonal Sosyalizm Kağan Kitabevi

(2, 3, 4. Kitap, 4. Baskı)

1971 Kavgam Nasyonal Sosyalizm Kağan Kitabevi

(genişletilmiş 5. Baskı)

1972 Kavgam Yağmur Yayınları

1972 Kavgam (2. Baskı) Yağmur Yayınları

1972 Kavgam (3. Baskı) Yağmur Yayınları

1972 Kavgam (6. Baskı) Kağan Kitabevi

1975 Kavgam (3. Baskı) Yağmur Yayınları

1975 Kavgam (7. Baskı) Toker Yayıncılık

1976 Kavgam (8. Baskı) Toker Yayınları

1976 Komünistler ve Beynelmilel Yahudi (2. Baskı) Milli Ülkü Yayınları

1980 Kavgam Yağmur Yayınları

1989 Kavgam (9. Baskı) Toker Yayınları

1992 Kavgam (9. Baskı) Toker Yayınları

1993 Komünistler ve Beynelmilel Yahudi (2. Baskı) Kamer Yayınları

1994 Kavgam (10. Baskı) Toker Yayınları

1995 Kavgam (12. Baskı) Toker Yayınları

1996 Kavgam (13. Baskı) Toker Yayınları

1997 Kavgam (14. Baskı) Toker Yayınları

1998 Kavgam Kamer Yayınları

2000 Kavgam (15. Baskı) Toker Yayınları

 

Yıllar Baskı Sayısı

 

1940-1950 2

1951-1960

1961-1970 9

1971-1980 10

1981-1990 1

1991-2000 8

Toplam 30

Share.

About Author

Comments are closed.