İletişim formu, Zero Conf Mail ile desteklenmiştir.