Esad’ın Suriye’sine hoşgeldiniz!

0

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Lübnan ile birlikte Fransız Mandası olan Suriye 1946’da bağımsız oldu. Bağımsızlık öncesi ve sonrasında siyasî istikrarın sağlanamadığı ülkede Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Laskiye ve Tartus vilayetleri Suriye’ye katılmak istemedi. Hafız Esad’ın babasının da aralarında olduğu Aleviler Fransa’ya Suriye’ye katılmak istemediklerini mektuplarla bildirdi.

Bağımsızlığı izleyen yıllarda bir dizi askerî darbe oldu. Şubat 1958’de Suriye, Mısır ile birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni kurdu. Birlik Eylül 1961’de bozuldu ve Suriye Arap Cumhuriyeti kuruldu.

Kasım 1970’de Hafız Esad bir darbe ile iktidara geldi ve 2000 yılında ölünceye kadar, 30 yıl devlet başkanı olarak kaldı. Esad ölünce yerine oğlu Beşir devlet başkanı oldu ve 2007’de ikinci defa devlet başkanı olarak seçildi.

Hafız Esad Suriye kapitalizmini devlet yatırımları ile geliştirmeye çalıştı. Beşir Esad ise yeni liberalizmi Suriye’ye soktu ve büyük ölçekli özelleştirmelere girişti. Suriye hızla dünya ekonomisine açıldı ve bu süreçte Türkiye ve AKP hükümeti Suriye’ye yardımcı oldu.

Suriye Hafız Esad döneminde SSCB’ye yakın bir politika izledi, Rusya tarafından silahlandırıldı. 1967 savaşında Golan Tepeleri bölgesini İsrail’e bırakmak zorunda kaldı.

Suriye’nin toplam gelirinin dörtte birini oluşturan petrol tükeniyor. Ülke nüfusunun yüzde 10’u yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Ülkenin nüfusu 22 milyon. Bunun yüzde 70’i Sünni Müslüman, yüzde 12’si Alevi. Nüfusun yüzde 2,8’ini oluşturan Ermeniler ve daha küçük topluluklar olarak Dürziler, Asuriler ve başka Hıristiyan azınlıklar, yüzde 1 oranında da Türkler var. Nüfusun yüzde 6-7’sini ise ülkenin kuzey doğu ucunda yaşayan Kürtler oluşturuyor. Kürt toplumu içinde PKK oldukça güçlü.

Share.

About Author

Comments are closed.