‘Eski Mısır’ laik miydi?

0

Mübarek’in Mısır’ı laik miydi? Hayır.

Mesela Mısır’da çok eşlilik, yaygın olmamakla birlikte, yasaldır.

Neden ve nasıl mı?

Bugün askerî yönetimin altı maddesinde değişiklik yaparak ülkeyi seçime götürmek istediği Mısır’ın 1971 tarihli anayasasının, 1980’de Enver Sedat tarafından değiştirilen ikinci maddesi şöyledir:

Devletin dini İslam’dır. Arapça resmi dildir ve yasamanın birincil kaynağı Şeriat’tır.”

Yani yapılacak herhangi bir yasa Şeriat’la çelişemez. Ayrıca medenî hukukta, yani evlenme, boşanma, miras ve velayet gibi konularda da Şeriat geçerlidir.

Ülkede Şeriat mahkemelerinin hakimleri, yani kadılar, Adalet Bakanlığı’nca atanır.

Dinî azınlıklar için ayrı bir hukuk sistemi ve mahkemeler benimsenmiştir.

Mısır’ın bu karma hukuk sisteminin pek bilinmemesinin başlıca nedeni ise, muhtemelen Batı’nın ve Mübarek rejiminin “Mübareksiz Mısır İslamcılara kalır, şeriat gelir” şeklindeki propagandalarının etkili olmasındandır.

Share.

About Author

Comments are closed.